نمونه پذیرندگانی که شِتاکی شده اند

کسب و کار های ذیل به سیستم باشگاه مشتریان شتاک تجهیز شده اند:

ابر کرومبي، اسيکس، امير شکلات، اي دي ال، آديداس، آزمايشگاه دکتر ويشکائي، برتونيکس، بوک لند، بي بي لند، پت شاپ ونک، پتسل، داروخانه شبانه روزي صاحبقرانيه، رستوران بارکو، رستوران بين المللي آکسون، رستوران شاندرمن، ساکوني، سامسونگ، سليم اپتيک، شمرون کباب، صنايع دستي الون، هاني پارسه، هتل هرمز