Instagram

Facebook

Linkedin

Twitter

پذیرنده باشگاه مشتریـان

Loyalty Merchants

باشگاه مشتریان یک پلتفرم یکپارچه و راه حلی جامع متشکل از نرم افزارهائی است که در جهت وفادارسازی مشتریان و جذب مشتری جدید و با هدف توسعه کسب کار پیاده سازی میشود.بدیهی است که در مقوله باشگاه مشتریان و سیستم های وفاداری اعضاء باشگاه، پذیرنده بعنوان ضلع اصلی و محوری سیستم برای توسعه کسب و کار ایفای نقش میکند. همانگونه که در بخش باشگاه مشتریان ذکر شد، هدف این سیستم بعنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات ، توسعه و ارتقا کسب کار مبتنی بر روش های دیجیتال و تغییر رویه توسعه سنتی میباشد. از این رو طرحی مدون جهت طراحی سازوکار باشگاه مشتریان، شناسایی شاخص‌های کلیدی و طراحی طرح‌های متناسب با محصولات یا خدمات پذیرنده حائز اهمیت است. بخش امور پذیرندگان مجموعۀ شتاک که تحلیل سیستم مرتبط با پذیرندگان را به عهده دارد، با سنجش نیازهای پذیرنده، بازار کسب و کار و میزان رقابت ، مناسبترین راهکار باشگاه مشتریان را به پذیرنده ارائه خواهد کرد تا صاحب کسب و کار به اهداف زیر نائل شود.

جذب مشتریان جدید بواسطه ایجاد باشگاه مشتریان

یکـی از بارزتـریـن اهداف ایجـاد باشگـاه مشتریان، جـذب مشتـری جـدیـد است که در این راستـا از ابزارهایی نظیـر استفـاده از امکـانات صـدور کارت هدیـه، طبقـه بنـدی هوشمندانه مشتریان و همچنین امکان پیاده سازی سیستم بازاریابی و معرفـی مشتـری جدید و کسب پورسـانت توسط مشتـریـان قدیمی برای جذب مشتری جدید بهره برده میشود. با اینکه روش های سنتی تبلیغ نظیر کارت ویزیت ، بروشور و کاتالوگ بقوت خود باقی است، اما این روش در سیستم باشگاه مشتریان جهت جذب مشتری جـدیـد جـای

خود را به سیستم مدرن داده و مستقیماً نقطه تمرکز و هدف خود را به جذب مشتری جدید اختصاص میدهد. بطوریکه مشتری بمحض انجام اولین خرید، کارت فیزیکی و کارت مجازی خود را دریافت کرده و مبلغی به عنوان تخفیف در خریدهای بعدی به او تخصیص داده و اطلاع رسانی میشود. بدین ترتیب اولین هدف سیستم باشگاه مشتریان به نتیجه مطلوبی رسیده و مشتری جدید، درصدد استفاده از مبلغ تخفیف در خرید بعدی اش خواهد بود.

حفظ مشتریان فعلی با ایجاد حس وفاداری

از آنجائیکه اساساً هدف باشگاه مشتریان، وفادار ساختن مشتریان کنونی میباشد، امکانات گسترده ای نیز به این هدف اختصاص یافته است. به کاربردن سیستم امتیازدهی و اعتباردهی و همچنین استفاده از سیاست های معطوف به خرید تخفیف دار، از جمله قدمهائی است که یک پذیرنده در راستای حفظ مشتریان بالفعل خود برمیدارد. علاوه بر این، تعریف کمپین‌ها و پیشنهادات هدفمند خرید و همچنین برگزاری مسابقات متنوع و قرعه کشی ها چه در فضای مجازی و چه در محیط های واقعی، با تمرکز بر تحلیل رفتار مشتری از ابزارهای حفظ مشتری در یک سیستم باشگاهی بشمار میرود.

نگاه مشتریان به پذیرنده ، پس از راه اندازی باشگاه مشتریان

یکی دیگر از امکانات متمایز و کاربردی باشگاه مشتریان، بهره مندی از انواع مکانیزم های نظرسنجی میباشد. براساس تجارب چندین ساله این مجموعه ، نظرسنجی هدفمند است که از سوئی به مشتری نشان ‌دهد که برای نظر او ارزش داده میشود و از سوی دیگر ابعاد جدیدی از نیازها، سلایق و علائق مشتری را به شما نشان می‌دهد. در همین راستا نیز مناسبترین روش نظرسنجی از بین شیوه های موجود که در عین حال تأثیرگذار ترین نوع آن نیز باشد (نظرسنجی از طریق ارسال ایمیل، تلفنی ، نظرسنجی از طریق امتیازدهی کاربران و نظرسنجی پیامکی ) به پذیرنده پیشنهاد میشود. سرویس مذکور بعنوان خدمات جانبی باشگاه مشتریان در سیستم وفاداری گنجانده شده است .

تحلیل رفتار مشتریان از طریق گزارشات سیستم وفاداری

یکی از موارد حائز اهمیت در پیاده سازی سیستم باشگاه مشتریان، هوشمند بودن اپلیکیشن ویژه پذیرنده میباشد. شتاک ( شبکه تبادل امتیازی کشور) با بهره مندی از متخصصین کارآمد در حوزه هوش مصنوعی و مقوله نوپای هوش تجاری (BI)، براساس تحلیل رفتار مشتریان ، تحلیل صحیحی برای تعامل ، جذب و حفظ مشتریان ارائه میدهد. پذیرنده با مشاهده گزارشات متنوع و رهگیری خریدها، چگونگی کسب و خرجکرد امتیاز توسط مشتریان ، نگرش پویایی به کسب و کار دریافت میکند.

کاهش هزینه ها با راه اندازی باشگاه مشتریان

با توجه به آمار های جهانی سال 2019 که توسط موسسات معتبر نظرسنجی و تحلیل بازار ثبت شده است، راه اندازی باشگاه مشتریان برای پذیرندگان تغییرات محسوسی در کسب و کار آنها را رقم میزند. نگاه آماری زیر به مزایای راه اندازی باشگاه مشتریان خالی از لطف نیست:

  • قریب به 90.2 % ازاعضا باشگاه خود را به آن برند وفادار میدانند
  • 61.08% از اعضا باشگاه خود را به یک تا پنج برند مشابه همان پذیرنده وفادار میدانند
  • 67.8% از اعضا باشگاه ،کرامت و احترام از طرف پذیرنده یک برند را احساس میکنند
  • 59% از مشتریان یک باشگاه حاضر به معرفی برند به اطرافیان و خود هستند
  • تنها 8% از اعضا یک باشگاه ، امتیازهای کسب شده از پذیرنده را چشمگیر و اغوا کننده نمیدانند
  • 45% از مشتریان، حداقل یک تا سه خرید خود را در طول یکسال از همان برند انجام می دهند
  • 39% از اعضا یک باشگاه حتی در صورتیکه امتیازی کسب نکنند، به همان باشگاه وفادار می مانند
  • با توجه به آمار فوق که از مجله تجارت prnewswire برگرفته شده است، نیاز روزافزون یک
  • پذیرنده به ایجاد باشگاه مشتریان را ضروری مینماید

با استفاده از آمار فوق ، از آنجائیکه مشتریان و اعضا یک باشگاه وفاداری، خود در نقش بازاریابات بالفعل عمل میکنند، هزینه تبلیغات پذیرنده بطور محسوسی کاهش یافته و در سایه تبلیغات مشتریان وفادار، مشتریان جدیدی به باشگاه جذب خواهند شد. مزیت دیگری که با کاهش هزینه های یک برند مرتبط است، کاستن نیروی انسانی برای انجام اموری نظیر ارسال پیامک، نظرسنجی، ارسال ایمیل، ثبت پیشنهادات و آفرهای ویژه میباشد.چراکه پذیرنده با دراختیار داشتن پنل باشگاه مشتریان تمام امور فوق الذکر را بصورت اتوماتیک و زمانبندی شده انجام خواهد داد.

پیاده سازی باشگاه مشتریان یعنی ایجاد مسیر ارتباطی منحصربفرد بین پذیرنده و مشتری

فناوری فقط آغاز کار است

هنگـامی که در پلـت فرم تجـارت برنامه وفـاداری ما فعــال هستیـــد ، همکاری مــا تازه آغاز شده است. برای رشد برنامه خود از وضعیت موجود تا رسیدن به پیشـرفت، توسـط یک تیـم خدمـات کامـل پشتیبـانی ، تجـزیه و تحلیـــل پیشــــرفتـــه ، پیشگیـــــری از کلاهبــــرداری و تیــــم هـــــای محصــول، پشتیبانی خواهید شد